Chorvátsko

Všetko čo potrebujete vedieť pred dovolenkou do Chorvátska

Živogošće

Živogošće leží 20 km juhovýchodne od Makarskej. Je to malá obec s niekoľkými osadami (460 obyvateľov) vo svahu nad morom a menším živým letoviskom s peknými piesčito-kamienkovými plážami a rozľahlými boroviscovými hájmi pod úpätím Biokova. Tesne nad pobrežím je vo svahu postavený hotelový komplex Nimfa, ubytovanie aj v súkromí a v kempe. Živogošće sa prvý krát spomína v polovici 13.stor. a v chorvátčine r.1434. V okolí sa nachádzajú ilýrske mohyly. Východne od obce, v malebnej polohe na skalnom výbežku nad morom, stojí františkánsky kláštor (franjevački samostan) z 18. storočia, ktorý spolu s kostolom a zvonicou predstavuje jeden architektonický celok - dnes je v ňom bohatá knižnica a archív. Na útese Pokrivenica, východne od kláštora, je antický nápis ďakovnej piesne za osviežujúci prameň studenej vody, a o nymfe, ktorej bol prameň zasvätený. Vysekal ho Licinián - rímsky vyjednávač mieru s Gótmi. Prameň a nápis sú prístupné len za odlivu, inak sú zaliate morom.           

 
Dúfam, že ste na stránke našli čo ste hľadali. Ak nie, napíšte to prosím do návštevnej knihy.