Chorvátsko

Všetko čo potrebujete vedieť pred dovolenkou do Chorvátska

Ploče

Dnešný názov mesta je jeho pôvodný (6330 obyv.). Za SFRJ v druhej polovici 70. rokov bolo premenované na Kardeljevo, pred niekoľkými rokmi mu bol vrátený starý názov. Je to i slobodný prístav pre Bosnu a Hercegovinu.

Ploče je druhým najväčším chorvátskym nákladným prístavom. Ten sa tu začal budovať ešte za kráľovskej Juhoslávie v r. 1937. Za SFRJ vznikol v susednej, úplne skrytej a dobre chránenej zátoke i vojnový prístav.
V meste je trajektový prístav, odkiaľ vyrážajú trajekty na polostrov Pelješac do letoviska Trpanj, a vlaková stanica. Železnice s normálnym rozchodom do Sarajeva (až v 70 rokoch 20.stor. nahradila úzkokoľajovú železnicu). Mesto má i množstvo priemyselných podnikov (výroba plastických hmôt, spracovanie azbestových vláken atď.).
Mesto Ploče sa rozkladá pri ústí Neretvy (Neretvanski kanal), 5 km od ústí Neretvy do mora. Okolité bariny boli z časti odvodnené a zúrodnené. Je to východisko pre výlety do delty Neretvy a do Bosny.
Rybári, profesionálni i športoví oceňujú more v okolí Ploče, ktoré je čiastočne "zriedená" Neretvou a ako brakická je veľmi bohatá na najrôznejšie druhy rýb. Ploče ponáka tiež možnosť rybolovu v Neretve a v jej ramenách alebo v neďalekých Bačinských jazerách.
Za návštevu stojí i blízke malebné Bačinské jazero (Baćinsko jezero) pri dedinke Baćina pri magistrále. Sladkovodné krasové jezero leží oproti pobrežiu. Je to vlastne sústava šiestich, navzájom prepojených, až 28 m hlbokých krasových závrtov. Hladina vody je nad úrovňou morskej hladiny, dno je pod ňou. S morom je sústava spojená odtokovým kanálom, prekopaným v 20. stor. V jazere žije veľa rýb, morských i sladkovodných, pretože tunajšia brakická voda je pre ne veľmi vhodným prostredím. Prírodná scenéria v bezprostrednej blízkosti jazernej sústavy je najmä v jarných mesiacoch pri dostatku vlahy veľmi malebná (bujné rastlinstvo).
 
Ploče nie je pobytovým miestom, iba tranzitným bodom medzi Strednou a Južnou Dalmáciou. Najbližšie letovisko je Gradac na Makarskej riviére, a tiež dedinka Trpanj na polostrove Pelješac (do Ploče odtiaľ vedie trajektová dráha). Podľa územne správneho členenia patrí ku Južnej Dalmácii, resp. do Dubrovnicko-neretvanské župy.

 
Dúfam, že ste na stránke našli čo ste hľadali. Ak nie, napíšte to prosím do návštevnej knihy.