Chorvátsko

Všetko čo potrebujete vedieť pred dovolenkou do Chorvátska

Ochrana prírody

Z hľadiska ochany prírody najvýznamnejším chráneným územím v okolí Makarskej riviéry je Park prirode Biokovo (www.biokovo.com) v rovnomennom horstve, založený v roku 1981. Na ploche 196 km štvorcových sú predmetom ochrany významné fenomény rôznych krasových foriem a útvarov, najmä škrapové polia, závrty, vyvieračky, kvapľové i ľadové jaskyne a tzv. kamenice - skalné priehlbiny s plochým dnom, v ktorých sa dlhšiu dobu zadržiava voda. V prírodnom parku je výnimočný rastlinný svet, ktorý od nižších partií po vrcholky hôr postupne strieda päť výškových pásiem: stredomorské (olivovníky, figy, mandle), ilýrsko-balkánske (vínna réva), balkánsko-apeninské (borovicové lesy), stredoeurópske (jedľové a bukové porasty) a alpínske s niekoľkými vzácnymi endemitmi flóry - nevädza biokovská (Centaurea biokoviensis) alebo zvonček malý (Edraianthus pumilio). Živočíšstvo tu zastupujú viaceré druhy plazov - jašterice, užovky, korytnačka zelenkastá (Testudo heramnii), po chorvátsky "kornjača čančara", z jedovatých hadov vretenica rožkatá "otrovnica poskok" (Vipera ammodytes), rozšírené je tiež spevavé i dravé vtáctvo, z cicavcov zas viaceré druhy vzácnych netopierov, hlodavcov, ďalej vlk, líška, kuna, diviak, jazvec, muflón. V Biokove sa darí aj balkánskemu kamzíkovi ("balkanska divokoza"), ktorého sem vysadili pred 100 rokmi s obnovením stáda v r. 1964.

Národný park Biokovo

biokovo_mountains.jp

Okrem Biokova je v Chorvátsku ďalších 9 prírodných parkov (Kopački rit, Lonjsko Polje, Medvednica, Papuk, Telašćica, Učka, Velebit, Vransko jazero a Žumberak-Samoborsko Gorje) a 8 národných parkov (ostrov Brijuni pri Pule, Kornati južne od Zadaru, riečne kaskády Krka, ostrov Mljet, Paklenica pri Zadare, Plitvické jazerá, Risnjak v horách pri Rijeke a severný Velebit).

Národné parky
 • Plitvické jazerá (Plitvička jezera) oblasť Lika
  Je to najznámejší a najnavštevovanejší národný park v celom Chorvátsku. Je ako jediný prírodný fenomén v Chorvátsku zahrnutý organizáciou UNESCO medzi najcennejšie prírodné hodnoty vo svetovom merítku. Škody, ktoré utrpel pri srbské agresii začiatkom 90. let minulého storočia, neboli našťastie príliš značné a park je po obnove už opäť niekoľko rokov prístupný. Chránia sa estetické a vedecké hodnoty mimoriadneho krasového celku - sústavy 16 terasových jazier, bohatstva krasových javov, ojedinelá vegetácia s niekoľkými endemitmi i bohatá fauna (medvede, vlky a ďalšie). Rozloha parku je asi 295 km2.
 • Paklenica - Severní Dalmácie
  Tento národní park je v južnej prímorské časti pohorie Velebit, bezprostredne pod jeho najvyšším vrcholkom, Vaganským vrchom (Vaganski vrh - 1758 m), rozloha 102 km2. Zahrnuje predovšetkým dve krasové údolia, Veľkú a Malú Paklenicu (Velika Paklenica, Mala Paklenica), ktoré sú od seba oddelené náhornou plošinou o nadmorskej výške 500 m. Chráni sa významné estetické a geomorfologické hodnoty, rovnako ako bohatá flóra (lesní porast patrí k najrozsiahlejším na pobreží) s početnými endemitmi, zaujímavá fauna. Veľká Paklenica je dobre prístupná a mimoriadne príťažlivá, v Malej Paklenici je terén neschodný, bez ciest.
 • Mljet- ostrov v Južnej Dalmácii.
  Národní park sa rozkladá na severozápadnej strane ostrova Mljet a má rozlohu 54 km2. Zahrnuje Veľké jazero a Malé jazero (Veliko jezero, Malo jezero) a priľahlé lesy, kde sú okrem iného aj cédery. Národným parkom bol vyhlásený pre svoje geologické zvláštnosti, bohaté rastlinstvo (predovšetkým lesný porast) a živočíšstvo, neporušený krajinný ráz a vedecké hodnoty oblasti. Park je dobre prístupný.
 • Kornatské ostrovy (Kornati) - severodalmátska ostrovná skupina.
  Plocha 234 km2, z toho tri pätiny more, dve pätiny ostrovy. Zahrnuje 109 ostrovov, ostrovčekov a útesov. Chráni sa nedotknutá príroda, neporušenosť podmorského sveta, bohatstvo rýb a ostatnej morskej fauny, jedinečný labyrint vápencových a kriedových ostrovov a more okolo nich. Taktiež sa chránia rekreačné hodnoty oblasti. Väčšia časť národného parku je po mori dobre prístupná. Časť je vyhradená iba na vedecké účely.
 • Brijunské ostrove (Brijuni) - západoistrijská ostrovní skupina.
  Skupina dvoch veľkých a dvanástich malých ostrovčekov pri západnom pobreží Istrie. Celková rozloha vrátane priľahlého mora, ktoré je súčasťou národného parku, je 36,3 km2. Chráni sa bohatá stredomorská a subtropická vegetácia (vyše 680 rastlinných druhov), archeologické pamiatky z rímskeho obdobia, rane kresťanské doby a stredoveku, estetická a rekreačná hodnota ostrovov, vedecká hodnota priľahlého mora. Časť národného parku je dobre sprístupnená.
 • Rieka Krky- Severná Dalmácia a priľahlé vnútrozemie.
  Národný park o rozlohe 110 km2 zahrnuje celý tok rieky Krky od jej prameňa až po ústie do mora. Rieka sa prebíja vápencovým podložím a zdoláva výškové rozdiely krasového terénu mnohými vodopádmi a kaskádami. Chránia sa jedinečné geomorfologické hodnoty tejto hlavnej chorvátskej krasovej rieky. Park je turisticky veľmi dobre sprístupnený.
 • Risnjak- pohorie Gorski kotar severne od Rijeky.
  Národní park sa rozkladá v západnej časti horského masívu Gorski kotar (západná časť Dinárskej horskej sústavy) na ploche 64 km2. Zahrnuje oblasť širšieho okolí hory Risnjak, ktorá je klimatickou a vegetačnou hranicou medzi prímorským a kontinentálnym podnebným pásmom. Chráni sa krajinný ráz s typickými krasovými javmi, komplexný charakter pôvodného lesného porastu príznačného pre tento predel a jeho fauna. Risnjak je turisticky dobre prístupný.
 • Severný Velebit
  Severní Velebit je najmladší národní park v Chorvátsku. Bol vyhlásený len v roku 2000. Sú v ňom chránené geomorfologické (predovšetkým neobyčajná rôznorodosť krasových javov), botanické (najmä alpínska flóra s početnými endemitmi, prímorské lesy) i krajinné hodnoty. Na území parku je prírodná rezervácia Rožanski a Hajdučki kukovi. Územie národného parku i celý Velebit je súčasne biosférickou rezerváciou organizácie UNESCO. Niektoré časti sú dobre prístupné.
1  
2  
 
Dúfam, že ste na stránke našli čo ste hľadali. Ak nie, napíšte to prosím do návštevnej knihy.